Reglement

Dit topic vertelt u wat meer over het doel en waarom van dit forum.
Gesloten
Gebruikersavatar

Topic author
zorinhendrik Hensyr
Site Admin
Berichten: 1873
Lid geworden op: 29 aug 2015 18:03
Locatie: Zomergem Oost-Vlaanderen Steunpunt
Contacteer:
Status: Offline

Reglement

#1

Bericht door zorinhendrik Hensyr » 30 aug 2015 07:33

De volgende forumregels zijn van toepassing op het gehele account: berichten, profielen, handtekeningen, avatar(s) en privéberichten.

1. Inhoud berichten
 • - Vragen naar of hulp bij het gebruik en/of het linken naar warez, serienummers (serials), cracks en illegale downloads voor alle producten die vallen onder het copyright (muziek, films, games, covers, teksten, software, ...) is verboden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het illegaal verspreiden of het crimineel gebruik ervan en elke andere actie die ingaat tegen de Belgische en/of Nederlandse wetgeving.

  - Voor alle Google-producten (o.m. YouTube) bieden wij - om redenen van auteursrecht - geen bijstand bij vragen omtrent het downloaden of het gebruik van programma's die het downloaden van illegale content toelaten (o.m. alle types van YouTube-downloaders).

  - Het posten van illegale software, illegale games en alle informatie met betrekking tot het aanbrengen van schade aan de computer of computervredebreuk is verboden. Vragen of adviezen met betrekking tot “gehackt zijn”, zijn echter wel toegelaten.

  - Het achterhalen van wachtwoorden, IP-adressen en licentiecodes op eigen systemen is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

  - Hulp en ondersteuning bij het terughalen van bestanden die al dan niet per ongeluk zijn verwijderd en/of verloren gegaan - op welke wijze dan ook - is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

  - Plaats geen gevoelige privé-informatie zoals namen, inloggegevens, licentiecodes, telefoonnummers, (mail)adressen, privé-berichten, chatlogs, e.d. op het forum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

  - Het posten van links naar p o r n o grafisch, gewelddadig, schokkend materiaal, zowel in tekstvorm als in afbeeldingen is verboden en kan leiden tot definitieve ban.

  - Het adverteren op de website en elke reclame of publiciteit (inclusief voor websites) indien deze geen verband houden met de discussie is niet toegelaten, tenzij u de uitdrukkelijke toelating hebt van de beheerders.

  - Het posten van zinloze antwoorden, onderwerpen of polls is niet toegelaten.

  - Site-rekrutering (m.a.w. het aanwerven van moderators, leden, crew, .... ) voor of aanbieden van diensten van concurrerende websites is verboden en kan leiden tot een ban!

  - Het plaatsen van "citaten" uit andere bronnen dient middels het "citaatrecht" te gebeuren, d.w.z. dat het niet toegestaan is gehele artikels over te nemen. Bij het plaatsen van een citaat dient de bron vermeld te worden.
2. Taalgebruik en beleefdheid
 • - Post niets dat in strijd is tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden.

  - Post niets beledigend, discriminerend of racistisch. Berichten tegen bepaalde personen of groepen, gebaseerd op ras, religie, afkomst, nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur worden onmiddellijk verwijderd.

  - Vermijd het overdreven gebruik van grote lettertypes, kleurtjes, smileys of hoofdletters. Gelieve zoveel mogelijk correct Nederlands en een goede zinsbouw te gebruiken om uw berichten leesbaar te houden.

  - Als iemand een antwoord geeft op een vraag, reageer dan even kort om te zeggen of het nuttig was.

  - Quote alleen relevante delen van een bericht en niet het ganse bericht.

  - Blijf “on topic” en wijk dus niet af van het onderwerp.

  - Verwacht niet direct een antwoord als u iets aan een “Beheerder” of “Moderator" vraagt. Wij zijn ook maar mensen en zijn niet 24/24 uur en 7/7 dagen online.

  - Vermijd het bumpen van een post … u komt zeker aan de beurt.

  - Indien onze medewerkers vaststellen dat een vraag op meerdere fora is gepost, kan uw vraag tijdelijk en/of definitief "on hold" worden gezet. Dubbel werk voor onze "vrijwilligers" en bovendien kunnen verschillende adviezen elkaar doorkruisen. Geen goede methode om een probleem op te lossen. Onze medewerkers zullen u van deze tijdelijke en/of definitieve blokkering op de hoogte stellen.

  - Het heeft absoluut geen zin en is niet toegestaan om uw vraag meermaals te posten. Geef onze medewerkers voldoende tijd om uw vraag te behandelen. Bij herhaaldelijk misbruik, kan u een waarschuwing ontvangen.

  - Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op het forum en u als een ander lid voor te doen.
3. Auteursrechten
 • - Als auteur van welk bericht of afbeelding ook, maakt u nooit aanspraak op een vergoeding hiervoor en kan u zich ook nooit beroepen op het auteursrecht.

  - Indien u zelf auteur bent en u vind dat er een bepaalde post en/of afbeelding in strijd is met het auteursrecht, mail ons dan onmiddellijk via dit mail adres: zorin@telenet.be en wij verwijderen de post meteen. Soms worden er dingen gepost door leden, medewerkers of moderatoren zonder het besef dat er auteursrecht op zit. Onze excuses mocht dit toch gebeuren.

  - Ik heb een persoonlijke mail van Zorin Group ontvangen en bewaard waarin me uitdrukkelijk de toestemming is gegeven om logo’s, afbeeldingen van Zorin OS in het algemeen en van het domein http://nederlands.zorin.be en http://forum.zorin.be gebruik te mogen maken en te publiceren.

  - As the author of any message or image as well, you never claim a fee for this and you can never rely on copyright.

  - If you are a writer yourself and you think that a certain item and / or image violates copyright, please email us immediately via this email address: zorin@telenet.be and we remove the post immediately. Sometimes things posted by members, staff or moderators without realizing that there is copyright on. We apologize if this does happen.

  - I received a personal email from Zorin Group and i kept it with me, in which explicit consent is given to use logos, pictures of Zorin OS in general and be able to create and publish the domain http://nederlands.zorin.be and http://forum.zorin.be.
4. Gebruikersnaam en E-mailadres
 • - Een forumaccount op Nederlands Zorin Forum is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven of gebruikt worden door anderen.

  - Zou u graag uw gebruikersnaam veranderen, stuur dan even een privébericht of E-mail naar één van de beheerders. Kies uw nieuwe gebruikersnaam wel met zorg, want u kan hem niet elke maand laten veranderen.

  - Obscene of andere ongepaste gebruikersnamen zijn niet toegestaan. Nederlands Zorin Forum behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen om welke reden ook te weigeren. Wie eerst komt, eerst maalt: al bezette gebruikersnamen geven we nooit door aan andere gebruikers.

  - Een geldig E-mailadres is vereist om u te registreren. Wegwerp-mailadressen worden tegengehouden bij registratie indien mogelijk. Indien na registratie een gebruiker met wegwerp-mailadres wordt vastgesteld, heeft het Nederlands Zorin Forum het recht om deze account te verwijderen, indien de gebruiker niet reageert op de vraag via een privébericht om een geldig E-mailadres op te geven.
5. Waarschuwingen en bans
 • - Na het posten van een bericht, wordt het soms door een moderator gecontroleerd, maar intussen wordt het uiteraard al wel gepubliceerd. Moderators kunnen uw bericht aanpassen of verwijderen indien het in strijd is met deze forumregels.

  - Bij overtreding van de forumregels krijgt u een waarschuwing door middel van een privébericht van een moderator of een beheerder.

  - Bij het vaststellen van herhaaldelijke ernstige overtredingen op de forumregels door een gebruiker, kunnen de beheerders van het Nederlands Zorin Forum - na overleg - een ban opleggen. Hoe lang deze ban duurt en in welke forumonderdelen van het Nederlands Zorin Forum hij zal gelden, wordt eenzijdig bepaald door de beheerders. Bent u het niet eens met een ban, dan kan u dit aankaarten via het een E-mail op zorin@telenet.be, waarna de ban herbekeken zal worden. De nieuwe beslissing zal via een E-mailbericht aan de gebruiker medegedeeld worden.
6. Melding
 • - Indien u aanstoot neemt aan een bericht of het niet eens bent met een beslissing (verwijderen of aanpassen van een post, waarschuwing, ...) van een moderator of beheerder, dan kan u dit melden via E-mail op zorin@telenet.be. De uiteindelijke beslissing van de beheerders van PC Helpforum is onherroepelijk.
7. Aansprakelijkheid

"Het Nederlands Zorin Forum verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De toepassing van aangeboden oplossingen behoort steeds tot de verantwoordelijkheid van de forumgebruiker."

8. Vernieuwing Regels
 • - Het Nederlands Zorin Forum kan zonder voorafgaande melding en op ieder moment de forumregels wijzigen. Gebruikers worden geacht deze ten allen tijde te volgen en regelmatig eens te controleren.
Disclaimer

http://nederlands.zorin.be en http://forum.zorin.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden door het gebruik van haar software en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of van de suggesties op het forum http://forum.zorin.be of op de website van http://nederlands.zorin.be. Deze website is gemaakt om een Nederlandstalige bron te zijn en geenszins de officiële website van Zorin te zijn. Als u de officiële website van Zorin OS wil raadplegen klik dan op deze link: Zorin Group.

http://nederlands.zorin.be and http://forum.zorin.be is not responsible for any damage that might be the client through the use of its software and makes no warranties for damages resulting from the use of its services or of the suggestions on the forum http://forum.zorin.be or on the website of http://nederlands.zorin.be. This website is made to be a Dutch source and no way to be the official site of Zorin OS. If you wish to consult the official site of Zorin OS click on this link: Zorin Group.
Om een ster te bereiken hebt u een droom nodig. Om een droom te hebben hebt u levenskracht nodig.
Om zoveel levenskracht te hebben hebt u een wil nodig en die komt vanuit je hart. ;) John Kelly :P
Gesloten