Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Regels, disclaimer en privacy verklaring op forum.zorin.be

  De volgende forumregels zijn van toepassing op het gehele account: berichten, profielen, handtekeningen, avatar(s) en privéberichten.

  1. Inhoud berichten
  • - Vragen naar of hulp bij het gebruik en/of het linken naar warez, serienummers (serials), cracks en illegale downloads voor alle producten die vallen onder het copyright (muziek, films, games, covers, teksten, software, ...) is verboden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het illegaal verspreiden of het crimineel gebruik ervan en elke andere actie die ingaat tegen de Belgische en/of Nederlandse wetgeving.

   - Voor alle Google-producten (o.m. YouTube) bieden wij - om redenen van auteursrecht - geen bijstand bij vragen omtrent het downloaden of het gebruik van programma's die het downloaden van illegale content toelaten (o.m. alle types van YouTube-downloaders).

   - Het posten van illegale software, illegale games en alle informatie met betrekking tot het aanbrengen van schade aan de computer of computervredebreuk is verboden. Vragen of adviezen met betrekking tot “gehackt zijn”, zijn echter wel toegelaten.

   - Het achterhalen van wachtwoorden, IP-adressen en licentiecodes op eigen systemen is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Hulp en ondersteuning bij het terughalen van bestanden die al dan niet per ongeluk zijn verwijderd en/of verloren gegaan - op welke wijze dan ook - is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Plaats geen gevoelige privé-informatie zoals namen, inloggegevens, licentiecodes, telefoonnummers, (mail)adressen, privé-berichten, chatlogs, e.d. op het forum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

   - Het posten van links naar p o r n o grafisch, gewelddadig, schokkend materiaal, zowel in tekstvorm als in afbeeldingen is verboden en kan leiden tot definitieve ban.

   - Het adverteren op de website en elke reclame of publiciteit (inclusief voor websites) indien deze geen verband houden met de discussie is niet toegelaten, tenzij u de uitdrukkelijke toelating hebt van de beheerders.

   - Het posten van zinloze antwoorden, onderwerpen of polls is niet toegelaten.

   - Site-rekrutering (m.a.w. het aanwerven van moderators, leden, crew, .... ) voor of aanbieden van diensten van concurrerende websites is verboden en kan leiden tot een ban!

   - Het plaatsen van "citaten" uit andere bronnen dient middels het "citaatrecht" te gebeuren, d.w.z. dat het niet toegestaan is gehele artikels over te nemen. Bij het plaatsen van een citaat dient de bron vermeld te worden.
  2. Taalgebruik en beleefdheid
  • - Post niets dat in strijd is tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden.

   - Post niets beledigend, discriminerend of racistisch. Berichten tegen bepaalde personen of groepen, gebaseerd op ras, religie, afkomst, nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur worden onmiddellijk verwijderd.

   - Vermijd het overdreven gebruik van grote lettertypes, kleurtjes, smileys of hoofdletters. Gelieve zoveel mogelijk correct Nederlands en een goede zinsbouw te gebruiken om uw berichten leesbaar te houden.

   - Als iemand een antwoord geeft op een vraag, reageer dan even kort om te zeggen of het nuttig was.

   - Quote alleen relevante delen van een bericht en niet het ganse bericht.

   - Blijf “on topic” en wijk dus niet af van het onderwerp.

   - Verwacht niet direct een antwoord als u iets aan een “Beheerder” of “Moderator" vraagt. Wij zijn ook maar mensen en zijn niet 24/24 uur en 7/7 dagen online.

   - Vermijd het bumpen van een post … u komt zeker aan de beurt.

   - Indien onze medewerkers vaststellen dat een vraag op meerdere fora is gepost, kan uw vraag tijdelijk en/of definitief "on hold" worden gezet. Dubbel werk voor onze "vrijwilligers" en bovendien kunnen verschillende adviezen elkaar doorkruisen. Geen goede methode om een probleem op te lossen. Onze medewerkers zullen u van deze tijdelijke en/of definitieve blokkering op de hoogte stellen.

   - Het heeft absoluut geen zin en is niet toegestaan om uw vraag meermaals te posten. Geef onze medewerkers voldoende tijd om uw vraag te behandelen. Bij herhaaldelijk misbruik, kan u een waarschuwing ontvangen.

   - Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op het forum en u als een ander lid voor te doen.
  3. Auteursrechten
  • - Als auteur van welk bericht of afbeelding ook, maakt u nooit aanspraak op een vergoeding hiervoor en kan u zich ook nooit beroepen op het auteursrecht.

   - Indien u zelf auteur bent en u vind dat er een bepaalde post en/of afbeelding in strijd is met het auteursrecht, mail ons dan onmiddellijk via dit mail adres: zorin@telenet.be en wij verwijderen de post meteen. Soms worden er dingen gepost door leden, medewerkers of moderatoren zonder het besef dat er auteursrecht op zit. Onze excuses mocht dit toch gebeuren.

   - Ik heb een persoonlijke mail van Zorin Group ontvangen en bewaard waarin me uitdrukkelijk de toestemming is gegeven om logo’s, afbeeldingen van Zorin OS in het algemeen en van het domein http://zorin.be gebruik te mogen maken en te publiceren.

   - As the author of any message or image as well, you never claim a fee for this and you can never rely on copyright.

   - If you are a writer yourself and you think that a certain item and / or image violates copyright, please email us immediately via this email address: zorin@telenet.be and we remove the post immediately. Sometimes things posted by members, staff or moderators without realizing that there is copyright on. We apologize if this does happen.

   - I received a personal email from Zorin Group and i kept it with me, in which explicit consent is given to use logos, pictures of Zorin OS in general and be able to create and publish the domain http://zorin.be.


  4. Gebruikersnaam en E-mailadres
  • - Een forumaccount op Nederlands Zorin Forum is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven of gebruikt worden door anderen.

   - Zou u graag uw gebruikersnaam veranderen, stuur dan even een privébericht of E-mail naar één van de beheerders. Kies uw nieuwe gebruikersnaam wel met zorg, want u kan hem niet elke maand laten veranderen.

   - Obscene of andere ongepaste gebruikersnamen zijn niet toegestaan. Nederlands Zorin Forum behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen om welke reden ook te weigeren. Wie eerst komt, eerst maalt: al bezette gebruikersnamen geven we nooit door aan andere gebruikers.

   - Een geldig E-mailadres is vereist om u te registreren. Wegwerp-mailadressen worden tegengehouden bij registratie indien mogelijk. Indien na registratie een gebruiker met wegwerp-mailadres wordt vastgesteld, heeft het Nederlands Zorin Forum het recht om deze account te verwijderen, indien de gebruiker niet reageert op de vraag via een privébericht om een geldig E-mailadres op te geven.
  5. Waarschuwingen en bans
  • - Na het posten van een bericht, wordt het soms door een moderator gecontroleerd, maar intussen wordt het uiteraard al wel gepubliceerd. Moderators kunnen uw bericht aanpassen of verwijderen indien het in strijd is met deze forumregels.

   - Bij overtreding van de forumregels krijgt u een waarschuwing door middel van een privébericht van een moderator of een beheerder.

   - Bij het vaststellen van herhaaldelijke ernstige overtredingen op de forumregels door een gebruiker, kunnen de beheerders van het Nederlands Zorin Forum - na overleg - een ban opleggen. Hoe lang deze ban duurt en in welke forumonderdelen van het Nederlands Zorin Forum hij zal gelden, wordt eenzijdig bepaald door de beheerders. Bent u het niet eens met een ban, dan kan u dit aankaarten via het een E-mail op zorin@telenet.be, waarna de ban herbekeken zal worden. De nieuwe beslissing zal via een E-mailbericht aan de gebruiker medegedeeld worden.
  6. Melding
  • - Indien u aanstoot neemt aan een bericht of het niet eens bent met een beslissing (verwijderen of aanpassen van een post, waarschuwing, ...) van een moderator of beheerder, dan kan u dit melden via E-mail op zorin@telenet.be. De uiteindelijke beslissing van de beheerders van het Nederlands Zorin Forum is onherroepelijk.
  7. Aansprakelijkheid

  "Het Nederlands Zorin Forum verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De toepassing van aangeboden oplossingen behoort steeds tot de verantwoordelijkheid van de forumgebruiker."

  8. Vernieuwing Regels
  • - Het Nederlands Zorin Forum kan zonder voorafgaande melding en op ieder moment de forumregels wijzigen. Gebruikers worden geacht deze ten allen tijde te volgen en regelmatig eens te controleren.
  Disclaimer

  De website en het forum is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden door het gebruik van haar software en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of van de suggesties op het forum of op de website. Deze website is gemaakt om een Nederlandstalige bron te zijn en geenszins de officiële website van Zorin te zijn. Als u de officiële website van Zorin OS wil raadplegen klik dan op deze link: Zorin Group.

  The website and forum is not responsible for any damage that might be the client through the use of its software and makes no warranties for damages resulting from the use of its services or of the suggestions on the forum or on the website. This website is made to be a Dutch source and no way to be the official site of Zorin OS. If you wish to consult the official site of Zorin OS click on this link: Zorin Group.

  Privacyverklaring Nederlands Zorin Forum

  Privacyverklaring

  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://forum.zorin.be/ = zorin@telenet.be

  Zorinhendrik is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum Hij/zij is te bereiken via zorin@telenet.be

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Uw gebruikersnaam (schermnaam)
  – E-mailadres
  – IP-adres


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zorin@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het forum


  Geautomatiseerde besluitvorming
  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum) tussen zit. Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  – Het computerprogramma phpBB wordt gebruikt om u toe te laten zich te registreren. Van zodra het systeem alle voorwaarden voor het creëren van een nieuw account heeft ontvangen zal er automatisch zonder tussenkomst van een persoon het besluit genomen worden u een e-mail te sturen op het door u opgegeven e-mail adres met daarin een link. Wanneer u op de link klikt zal uw account automatisch geactiveerd worden. Vanaf dat moment kunt u inloggen op het systeem (forum). Als echter het opgegeven e-mail adres verkeerd is krijgt u geen account activatie link.  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Uw schermnaam, e-mail adres en ip-adres zal bewaard blijven op het systeem (phpBB) zolang u uw account niet ontbind. U kunt uw account ten allen tijde op eenvoudig verzoek laten ontbinden door een mail te sturen naar zorin@telenet.be.

  Delen van persoonsgegevens met derden:

  Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons forum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar zorin@telenet.be.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  voor Nederland:

  Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Voor België:

  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via zorin@telenet.be

  De huidige versie van deze privacy verklaring werd aangepast op 29 april 2018
  Het management. #